ocuklar bu Yaz ok e?lenecek 2017 Yaz okulumuz http://www.cekmekoyyazokul.com/

ocuklar?n?z yaz ay?n? e?lenerek ve ?renerek geirsin.Hem psikolojik hem de bedensel geli?im sa?las?n.
12 Haziran-08 Eyll 2016 tarihleri aras? kulbmz alanlar?nda dzenlenen 04-14 ya? grubu k?z-erkek ocuklar? iin ,
Yzme-Tenis-Voleybol - Basketbol ve cimnastik s?n?flar? spor akademisi mezunu e?itmenler e?li?inde yap?lmaktad?r.

Dnem: 2017 Yaz okulumuz 3 dnemdir

- 1.Dnem: 12 Haziran- 14 Temmuz - 4 Hafta (Ramazan bayram? haftas? dersler olmayacakt?r)

- 2. Dnem:17 Temmuz 11 A?ustos - 4 Hafta

- 3. Dnem: 14 A?ustos 08 Eyll 4 Hafta

Bran?lar: 5 bran?tan olu?ur

- Yzme (Kapal? havuz)

- Tenis (Tenis kortu)

- Basketbol (Sahalar)

- Voleybol (Sahalar)

- Cimnastik (Stdyo 2)

?leden sonraki etkinlikler

i Etkinlikler: E?lenceli ve Nroe?itsel Jonglrlk, Yarat?c? Drama, Gzel Sanatlar, Resim, Ebru, Ak?l Oyunlar?, Satran, Gitar, Piyano, Ritim -Bateri, Yarat?c? Mzik Etkinlikleri, Ett, Derslere Destek, ?ngilizce, Sosyal E?lenceli Geziler, uurtma atlyesi ,muzik ve saz dersleri , tiyatro sinema 13:00-17:00 aras?nda

Ya? gruplar?: 3 s?n?ftan olu?ur

- 05-07 ya? s?n?flar?

- 08-10 ya? s?n?flar?

- 11-14 ya? s?n?flar?

Sabah spor Ders Saatleri: Gnde 3 ders yap?l?r

- 09.00 -12:30 aras? ve hafta ii 5 gn -Ders program?n? resepsiyondan alabilirsiniz

cretler: Yaz Okulu bedeli Nakit denir

2017 Yaz okulu cretlendirme

ayl?k cretlendirme

sabah 5 Spor Bran?? 600 TL.

?leden sonra Yar?m gn Etkinlikler 600 TL.

Tam Gn Spor ve ? Etkinlikler 1100 TL.

servis 200 TL

yemek 100 TL ?leden sonra iki ?n

Ba?vuru tarihleri: Ba?lam??t?r

Kay?t iin gerekli evraklar:

- Kay?t formu (Resepsiyondan alabilirsiniz ve Web sayfas?ndan indirebilirsiniz)

- 1 adet foto?raf+ Kimlik fotokopisi

- Sa?l?k raporu (Aile hekimli?inden cretsiz al?nmaktad?r)

Gerekli Malzemeler:

- Yzme dersleri iin: Bone+Gzlk+Terlik+Havlu ( Bone-Gzlk teminini resepsiyondan 20 tl kar??l??? edinebilirsiniz )

- Tenis dersi iin: Ya??na uygun ocuk raketi (resepsiyondan 70 tl kar??l??? alabilirsiniz)

- S?rt antas?+?ort+ti?rt+spor ayakkab?s?

- Su kab?+?apka+yedek atlet

Yaz okulu Koordinatr:

*** Yaz okulumuzda ?renci kar??lamak ve derse haz?rlamak iin 1 bay-1 bayan grevli-her bran??n e?itmeni (spor akademisi mezunu) ve asistan? ve yaz okulu koordinatr kulbmzde ders ncesi haz?r olur.

.

http://www.keloglananaokulu.k12.tr/

al??an Anne ve Babalar?n Gzleri Arkada Kalmas?n!J

ekmeky

Kelo?lan E?itim Kurumlar?

Anaokul Yuva Kre? Ett

7:00-19:00 E?itim, Bak?m, Yemek ve Servis Hizmetlerimiz ile

S?Z ???N?ZE BAKIN; Size ocu?unuzu Sevmek Kals?nJ

0-6 ya? Anaokul, Yuva, Oyun Grubu, Kre?

?lkokul 1-2-3-4

Ortaokul 5-6-7-8

Lise 9-10-11-12 s?n?flara

Ett,zel ve Grup Ders Takviyesi, ?ngilizce, Trke, Matematik, Geometri, Fen Bilgisi E?itimleri

TEOG, YGS, LYS S?nav Haz?rl?k E?itimleri

Nroe?itsel Jonglrlk ve Yarat?c? Drama ile

Psikomotor-PsikososyalZihinsel, Bedensel, Psikolojik ve SosyalYetenek ve Beceri Geli?imi E?itimleri

Dikkat, Konsantrasyon, Motivasyon E?itimleri

zgven, Dinleme, ?leti?im, Kendini ?fade Geli?imi

Severek ve Anlayarak H?zl? Okuma,

Gitar, Piyano, Bateri-Ritim, Resim E?itimleri

Oyun, Hareket, Sanat, U?ra? Terapi, Dan??manl?k,

Btnsel Ya?am ve E?itim Kolu?u Hizmetleri ile

Haftaii ve Haftasonu

07:00-19:00 aras?nda E?itim, Bak?m, Yemek ve Servis Hizmeti Vermekteyiz.

30 Eylle KadarErken Kay?t ?ndirimlerimizden Yararlanmak ?in Hemen Aray?n!

Tel: 0216 641 04 43

Sabah ?rencilerimiz, evlerinden servislerle al?narak 09:05 teekmeky Yaz Okuluna ula??rlar. Gnayd?n Sabah ad? alt?nda 10 dakikal?k spor al??mas? yaparak gne zinde ba?lamalar? amalanmaktad?r.

Guruplara ayr?lan ?rencilerimiz gnlk ders programlar?na gre ?le yeme?ine kadar al??malar?n? srdrrler. ?le yeme?i sonras? e?itsel ve kltrel etkinliklerle desteklenen dersler 16:55 e kadar devam eder. 17:00 da al??t?r?c?lar?m?z vas?tas?yla servislerine ynlendirilen ?rencilerimiz evlerine ula?t?r?l?r.

YEMEK

Yemeklerimiz, tam donan?ml?, Sa??l?kl? ve hijyen kurallar?na uygun ve srekli denetlenen yemekhanemizde haz?rlanmaktad?r. Beslenme programlar?na nem verdi?imiz yaz spor okulumuzda, ?renciler sportif al??malar?n?n sonucu kaybettikleri enerji ve kalori miktar?n? tamamlayacak ?ekilde haz?rlanan yemek listeleri ile beslenmeleri sa?lanmaktad?r.

Yemekhanemizde, zellikle anaokulu ?rencilerinin sa?l?kl? geli?imlerini desteklemek amac?yla dengeli ve dzenli beslenmeye esas al?nan mnler haz?rlanmaktad?r.

?stenildi?i takdirde Sabah Kahvalt?s?, ?le yeme?i ve ?kindi kahvalt?s? olmak zere ?n yemek verilmektedir.

TEKN?K EK?PMAN

Sportif ve Kltrel etkinlikler iin gerekli her trl teknik ekipmanlarekmeky Yaz Okulu?rencilerimize hizmet sunulmas? iin sa?lanmaktad?r. 1 Haziran ncesi erken kay?tlarda %10 indirim uygulanacakt

http://www.cekmekoyyazokul.com

al??an Anne ve Babalar?n Gzleri Arkada Kalmas?n!J

ekmeky

Kelo?lan E?itim Kurumlar?

Anaokul Yuva Kre? ETT

7:00-19:00 E?itim, Bak?m, Yemek ve Servis Hizmetlerimiz ile

S?Z ???N?ZE BAKIN; Size ocu?unuzu Sevmek Kals?nJ

0-6 ya? Anaokul, Yuva, Oyun Grubu, Kre?

al??an Anne ve Babalar?n Gzleri Arkada Kalmas?n!J

ekmeky

Kelo?lan E?itim Kurumlar?

Anaokul Yuva Kre?

7:00-19:00 E?itim, Bak?m, Yemek ve Servis Hizmetlerimiz ile

S?Z ???N?ZE BAKIN; Size ocu?unuzu Sevmek Kals?nJ

0-6 ya? Anaokul, Yuva, Oyun Grubu, Kre?

?lkokul 1-2-3-4

Ortaokul 5-6-7-8

Lise 9-10-11-12 s?n?flara

Ett,zel ve Grup Ders Takviyesi, ?ngilizce, Trke, Matematik, Geometri, Fen Bilgisi E?itimleri

TEOG, YGS, LYS S?nav Haz?rl?k E?itimleri

Nroe?itsel Jonglrlk ve Yarat?c? Drama ile

Psikomotor-PsikososyalZihinsel, Bedensel, Psikolojik ve SosyalYetenek ve Beceri Geli?imi E?itimleri

Dikkat, Konsantrasyon, Motivasyon E?itimleri

zgven, Dinleme, ?leti?im, Kendini ?fade Geli?imi

Severek ve Anlayarak H?zl? Okuma,

Gitar, Piyano, Bateri-Ritim, Resim E?itimleri

Oyun, Hareket, Sanat, U?ra? Terapi, Dan??manl?k,

Btnsel Ya?am ve E?itim Kolu?u Hizmetleri ile

Haftaii ve Haftasonu

07:00-19:00 aras?nda E?itim, Bak?m, Yemek ve Servis Hizmeti Vermekteyiz.

30 Eylle KadarErken Kay?t ?ndirimlerimizden Yararlanmak ?in Hemen Aray?n!

Tel: 0216 641 04 43


2015 2016 Smestr Yar?y?l Tatili E?lenceli Bilim Sanat K?? Okulu Aktivite


PROGRAM DETAYLARI

http://www.keloglanegitimkurumlari.com/index.php/component/content/article/339-2015-2016-soemestr-yaryl-tatili-elenceli-bilim-sanat-k-okulu-aktivite-program-detaylari.html

Yaz okulu kay?tlar?m?z ba?lam??t?r! 2015 Yaz okulu dnemleri

Yaz okulu kay?tlar?m?z Yaz okulu dnemleri:

EKMEKY YAZ OKULUNDA YEN?L?K? BEY?N GEL??T?RME AKT?V?TELER?... http://www.cekmekoyyazokul.com

EKMEKY Yaz Okulu Kay?tlar?m?z Devam ediyoooor :) goo.gl/OcmNOf Payla?mak Gzeldir.


2015 Yaz okulu dnemleri:


1. Dnem: 22 Haziran-19 Temmuz


2. Dnem: 20 Temmuz-16 A?ustos


3. Dnem :17 A?ustos-13 Eyll


5 spor bran??nda e?itim: Yzme, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Tenis. Ekstra etkinlikler Binicilik ve Buz Pateni.


? Etkinlikler: E?lenceli ve Nroe?itsel Jonglrlk, Yarat?c? Drama, Gzel Sanatlar, Resim, Ebru, Ak?l Oyunlar?, Satran, Gitar, Piyano, Ritim -Bateri, Yarat?c? Mzik Etkinlikleri, Ett, Derslere Destek, ?ngilizce, Sosyal E?lenceli Geziler, 07:00-19:00 aras?nda


Servis, ?n yemek ve ok daha fazlas? ekmeky Yaz Okulumuzda :)
Tek Spor Bran?? 375 TL.

Yar?m gn Etkinlikler 475 TL.

2-5 Spor Bran?? 575 TL.

Tam gn ? Etkinlikler 675 TL.

Tam Gn Spor ve ? Etkinlikler 875 TL.


EKMEKY YETENEK GEL??T?RME MERKEZ?

YEN?L?K? PS?KOMOTOR ve PS?KOSOSYAL GEL???M AKT?V?TELER?


D?KKAT, DENGE ve KONSANTRASYONU EN ETK?L?, HIZLI ve KALICI GEL??T?REN OYUN, SANAT ve SPOR E??T?MLER?


JONGLRLK,

YARATICI DRAMA,

ANLAYARAK HIZLI OKUMA,

G?TAR,

P?YANO,

BATER?,

R?TM,

YZME,

B?N?C?L?K,

BUZ PATEN?,

ZUMBATOM?K,

MODERN DANS,

KAR?KATR ve ?ZG? F?LM AN?MASYON

17 Haziran 2013 tarihinde 1. dnem al??malar?yla ba?layacak olan yaz okulumuz, ocuklar?n?z?n spor, sanat, e?itim alan?nda ilgi ve yeteneklerini ortaya ?karmak, Yarat?c? Drama, Mzik, Gitar, Piyano, Bateri-Ritm, Buz Pateni, Yzme, Binicilik, Gezi, Gsteri, Zumbatomik, Modern Dans,KAR?KATR ve ?ZG? F?LM AN?MASYONal??malar?na kat?lmalar?n? sa?lamak, bedensel, ruhsal ve d?nsel geli?imlerine katk?da bulunmak amac?ndad?r.

Birinci dnem12 Temmuz 2013 gnsona erecektir

ekmeky Yaz Okulu 2. dnemi al??malar? 15 Temmuz 2013 pazartesi gn ba?lay?p, 9 A?ustos 2013 Cuma gn tamamlanacakt?r.

3.dnem al??malar? ise 12 A?ustos 2013 tarihinde ba?lay?p, 6 Eyll tarihinde sona erecektir.

.

Sabah ?rencilerimiz, evlerinden servislerle al?narak 09:05 teekmeky Yaz Okuluna ula??rlar. Gnayd?n Sabah ad? alt?nda 10 dakikal?k spor al??mas? yaparak gne zinde ba?lamalar? amalanmaktad?r.

Guruplara ayr?lan ?rencilerimiz gnlk ders programlar?na gre ?le yeme?ine kadar al??malar?n? srdrrler. ?le yeme?i sonras? e?itsel ve kltrel etkinliklerle desteklenen dersler 16:55 e kadar devam eder. 17:00 da al??t?r?c?lar?m?z vas?tas?yla servislerine ynlendirilen ?rencilerimiz evlerine ula?t?r?l?r.

YEMEK

Yemeklerimiz, tam donan?ml?, Sa??l?kl? ve hijyen kurallar?na uygun ve srekli denetlenen yemekhanemizde haz?rlanmaktad?r. Beslenme programlar?na nem verdi?imiz yaz spor okulumuzda, ?renciler sportif al??malar?n?n sonucu kaybettikleri enerji ve kalori miktar?n? tamamlayacak ?ekilde haz?rlanan yemek listeleri ile beslenmeleri sa?lanmaktad?r.

Yemekhanemizde, zellikle anaokulu ?rencilerinin sa?l?kl? geli?imlerini desteklemek amac?yla dengeli ve dzenli beslenmeye esas al?nan mnler haz?rlanmaktad?r.

?stenildi?i takdirde Sabah Kahvalt?s?, ?le yeme?i ve ?kindi kahvalt?s? olmak zere ?n yemek verilmektedir.

TEKN?K EK?PMAN

Sportif ve Kltrel etkinlikler iin gerekli her trl teknik ekipmanlarekmeky Yaz Okulu?rencilerimize hizmet sunulmas? iin sa?lanmaktad?r. 1 Haziran ncesi erken kay?tlarda %10 indirim uygulanacakt?r.

ilk Hedefimiz Mutlu ocuklar!Kelo?lan Btnsel Ya?am E?itim Dan??manl?k...


Ders Evi ve Merkezimizde
Uzman kadrosu,
Bak?m, Yemek ve Servis imkan? ile y?lboyunca 2-14 Ya? aras? ocuklar?n?z?n
Okul ba?ar?s?,
Zihinsel,
Bedensel,
Psikolojik ve
Sosyal
Btnsel Geli?imi iin ekmeky' de hizmetinizdeyiz.

www.butunselyasammerkezi.com

www.keloglanegitimkurumlari.com


KI? OKULU BA?LIYOR YARIYIL TAT?L?NDE ekmeky k?? okulu http://www.cekmekoykisokulu.com/

TAT?L K?TAPLARI TELAF? VE YEN? DNEME HAZIRLIK ?MKNI SA?LIYOR

ocuklar?m?z?n yapt??? her ?ey, gelece?imiz...

Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri E?itimlerimizle

Ett E?itim ve Anaokul Hizmetlerimizle yan?n?day?z.

ekmeky k?? okulu

KI? OKULU BA?LIYOR YARIYIL TAT?L?NDE ekmeky k?? okulu http://www.cekmekoykisokulu.com

Yar?y?l Tatilinde Psikolojiye Dikkat

Yar?y?l tatiline zel kitaplar haz?rlayan Zambak Yay?nlar?, tatili telafi ve yeni dneme haz?rl?k imkan? olarak de?erlendirmeyi tavsiye ediyor.
Yay?n Grubu ?lkokul Yay?n Ynetmeni Murat Olukp?nar, yar?y?l tatiline yakla??ld??? gnlerde ?rencilerin tatili verimli ?ekilde de?erlendirmelerinin nemine dikkat ekti. Olukp?nar okula gidilmeyecek olmas?n?n btn dersleri bir kenara b?rak?p tatil bitene kadar miskin miskin yatmak olmad???na dikkat ekerek ?unlar? syledi: Tatilde olmak, televizyon ve bilgisayar ba??ml?s? olmak anlam?na gelmemelidir. Tabii ki ocuklar dinlenmek iin kendilerine vakit ay?rmal?d?rlar ama ok ge vakitlere kadar oturup sabahlar? da ge kalkarak vcudun al??ageldi?i biyolojik yap?s?n? bozmamalar? gerekir. Bir plan dhilinde ?rendiklerini tekrar ederek tatilde ?renme kay?plar? ya?amamal?d?rlar.
KIYASLAMAK YANLI?
lkemizde velilerimizin biro?unun yapt??? hata di?er ocuklarla kendi ocu?unu k?yaslama oldu?una dikkat eken Murat Olukp?nar ?yle konu?tu: zellikle karnesinde d?k not bulunan ?renci velilerinin yapt??? bu davran?? son derece yanl??t?r. Her ocuk ayr? bir biyolojik geli?ime ve zekya sahiptir. Bu sebeple ocuklar birbirleriyle k?yaslanmamal?d?r. ocu?a yard?mc? olmadan d?k not sebebiyle k?yaslama yap?larak a??r? tepki verilmesi onda geri dn? olmayan de?i?ik rahats?zl?klara sebep olabilir. E?er varsa ba?ar?s?zl?k durumu ocukla de?erlendirilmeli ve iyi bir planlama yap?larak ikinci dneme daha haz?r ba?lamas?na yard?mc? olunmal?d?r.
TAT?L K?TAPLARI TELAF? VE YEN? DNEME HAZIRLIK ?MKNI SA?LIYOR
Yay?nlar? tatil dnemi kitaplar? derslerde ?renilenleri i tatilde unutmamak iin e?lenceli etkinliklerle gzel vakit geirme imkn? sunuyor. Haz?rlanan kitaplar da; bilmeceler, bulmacalar, f?kralar, hikyeler, masallar, ?iirler, zek oyunlar?, testler ve e?lenceli etkinlikler ?rencileri bekliyor.

cekmekoykisokulu.com

cekmekoy kis okulu

http://www.cekmekoykisokulu.com/

kisokul.com http://www.kisokul.com

www.butunselyasammerkezi.com

www.keloglanegitimkurumlari.com

E?lenceli ve E?itici Spor Okullar?

yaz ve k?? Spor Okullar?, ocuklar?n zihinsel ve fiziksel geli?imlerine katk? sa?lamaya devam ediyor. Yaz ve k?? okullar? uzman e?itmenleri akademi mezunudur.

Yaz okulunda yar?m ve tm gn olmak zere tenis, basketbol, yzme bran?lar?nda modern e?itim veriliyor. Bunlara ek olarak karate, voleybol, futbol, satran, dans, masa tenisi, resim, seramik, bale, solfej gibi aktiviteler de mevcuttur.

ocuklar, uzman e?itimin yan? s?ra keyifli, e?lenceli ve dolu dolu zaman geiriyorlar.

KI? Okullar? sayesinde ocuklar?m?z sa?l?kl? bir hayat?n yan?nda yeteneklerini de ke?fediyorlar.

ekmeky k?? okulu

cekmekoykisokulu.com

cekmekoy kis okulu

http://www.cekmekoykisokulu.com/

kisokul.com http://www.kisokul.com

Gnmzde ?ehir ya?ant?s?n?n olumsuz ko?ullar?, teknolojik geli?ime ba?l? olarak bilgisayar kullan?m?

ve televizyon, insan hayat?ndaki al??kanl?klar? da de?i?tirmi?tir. Bu konuda 10 y?l ncesine gre ok

byk farkl?l?klar grlm?, aile iinde bireyler birbirine yabanc?la?m??t?r. Aile toplant?lar?, misafirlik

kavram?, sokak oyunlar? ve do?a yry?leri, yerini al??veri? merkezlerinde geirilen zamanlara terk

etmi?tir. Sosyal ya?amdaki bu durum insan?n daha fazla bencille?mesine, iine kapanmas?na ve sanal

ya?amas?na neden olmaktad?r. Yeti?kinlerin deneyimleri ile kar??la?t?rd??? ve zlem duydu?u an?lar?

olmas?na ra?men bugnn ocuklar?n?n hangi an?lar? biriktirdi?ini d?nmek gerekir.

?retime a??rl?k verilen e?itim sistemimiz ierisinde ocuklar?m?z?n nefes almalar?n? sa?layacak

uygulama, organizasyon ve etkinlikleri incelemekte fayda var. ocuklar?n akademik kariyeri iin izilen

okul srecinin ierisinde o?u zaman unutulan ama belki de en nemli unsur, ocu?un

sosyalle?mesidir. Bu anlamda ayn? zenle yukar?da say?lan olumsuzluklar? ortadan kald?rmak iin

gerek bir plan olu?turulmal?d?r. E?itim-?retim, sadece okulda gerekle?tirilen faaliyetlerle s?n?rl?

de?ildir. ocuklar?n geli?iminde sanatsal ve sportif etkinliklerin katk?s? yads?namayacak dzeydedir.

Bugn bile ba?ar? kriterlerinin ierisinde en n s?ralarda yer alan ileti?im becerisinin geli?iminin,

gelecekte daha ok nem kazanaca?? ortadad?r. Bu nedenle ocuklar?m?z?n gelecekte mutlu, ba?ar?l?,

yarat?c? ve ileti?im becerileri yksek bireyler olmas? iin onlar?n okul d??? zamanlar?n? da en iyi ?ekilde

planlamam?z gerekmektedir.

Yaz K??, 128 y?ll?k deneyimi ve "nce iyi insan yeti?tirme" ilkesi ile

?retimin yan?nda e?itim ve ders d??? etkinliklerin de nemine her zaman inanm?? ve faaliyetlerini

buna gre planlam??t?r. Bu anlamda, ocuklar?m?z?n sa?l?kl? ?ekilde geli?imlerini sa?lamak iin spor ve

sanat etkinlikleri her y?l dzenli olarak gerekle?tirilmektedir. Drt Kampsmzde, tm aktiviteler,

alan?nda uzman ki?iler ve okullar?m?zda grev alan ?retmen, antrenr ve yneticiler taraf?ndan

okullar?m?z?n bulundu?u kampsler ierisinde hayata geirilmektedir.

ocuklar?m?z?n, sa?l?kl? geli?imleri iin planlanan spor ve sanat etkinliklerine tm ?rencilerimizin

kat?l?mlar?n? bekliyor, 2013-2014 e?itim-?retim y?l?nda yksek ba?ar?lar diliyorum.

Sayg?lar?mla,

2013-2014 K?? Okulu

23-09-2013 16:01 tarihli haber

1- K?? Okulu al??malar?;her dnem 8 hafta olmak zere 4 dnem devam eder.

2- K?? Okulu Programlar?na;okul ii / okul d???ndan ?renciler, veli gruplar?; ?renci ve veli birlikte kat?labilir.

3- Kay?tlar;dnemlik (8 haftal?k) ya da y?ll?k (4 dnem) yap?labilir.

4- Kay?t iin Yaz K?? Okulu Kay?t Formunu; kat?l?mc? ?renci iin velisi, kat?l?mc? veli ise kendisi doldurup imzalar.

5- Kesin kay?t; Yaz K?? Okulu Kay?t Formu

6- ucretlendirme

7- Dnem bitmeden kayd?n? yenileyen ?renci, bir sonraki dneme devam eder.

8- Kay?t yenileme durumunu veli takip eder; E?itsel Etkinlikler Birimine ve ilgili ?retmene etkinli?e devam etme ya da devam etmeme durumunu bir hafta nce iletir.

9- Ula??m, servis

10- al??maya e?itli nedenlerle kat?lamayacak ?rencinin durumu velisi taraf?ndan etkinlikten en az bir gn nce ?retmenine iletilir. Bu dersin telafisi yap?lmaz.

11- al??ma takvimi, veli taraf?ndan takip edilir. Genel tatil durumlar?nda yap?lamayan derslerin telafisi ?retmenin bildirece?i tarihte yap?l?r.

12- K?? okulunda; Spor derslerine, spor k?yafetleriyle kat?lmak zorunludur.

EKMEKY KELO?LAN ANAOKULU ve ETT E??T?M MERKEZ?

KELO?LAN ANAOKULU ve ETT E??T?M MERKEZ?M?ZDE

MATEMAT?K, TRKE, SOSYAL, FEN, ?NG?L?ZCE

BRAN? DERSLER? ve ZEL E??T?M UYGULAMALARI ile

GNLK DEV TAK?B? ve DERS TAKV?YES? ile

OCUKLARINIZIN OKUL BA?ARISININ YANI SIRA

NROE??TSEL JONGLRLK E??T?M PROGRAMI,

YARATICI DRAMA ve YARATICI D?NME ATLYELER?

B?L?M, SANAT ve SPOR AKT?V?TELER? ve

E??TSEL GEZ?LER ile

MENTAL, F?Z?KSEL, SOSYAL BECER? ve YETENEK KAZANDIRMA

ANLAYI?IYLA H?ZMET VERMEKTEY?Z.

HAFTA?? ve HAFTASONU ALI?MA PROGRAMIMIZDA

BAKIM, YEMEK ve SERV?S ?MKNI VARDIR.

6 Eyll 2013 TAR?H?NE KADAR %10 ?ND?R?ML?

ERKEN KAYIT AVANTAJLARIMIZDAN YARARLANMAK ??N

KURUMUMUZA BEKL?YORUZ!

?LET???M B?LG?LER?M?Z:

KELO?LAN ANAOKULU ve ETT E??T?M MERKEZ?

aml?k Mah. Ak?nalp Sok. No:5 ekmeky-?stanbul

0216 641 04 43

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

www.keloglanegitimkurumlari.com
Ett E?itim program?;

6 12 ya? aras? ?rencilere ynelik, okul d???nda ?rencinin nce gnlk devlerini tamamlamak iin gerekli ?retim deste?i alabildi?i, zaman?n? en verimli ?ekilde de?erlendirilerek, e?itli motivasyon teknikleriyle ?rencinin ba?ar?s?n?n en yksek dzeye ?kar?ld??? bir programd?r.

?rencinin bilgi donan?m?ndaki bir eksiklik, yeni konular? ?renmede ba?ar?s?zl???n temel nedenidir. devler, bu eksikli?i tamamlamada nemli i?leve sahiptir. Ett e?itimi, bu bak?mdan byk nem ta??r.

?renci ett saatlerinde derslerini tekrar ederek, devlerini yaparak bilgi yap?s?ndaki eksiklikleri tamamlar ve bir sonraki konuyu ?renmeye haz?r hale gelir.
?rencilerin;

Ev devlerinin yapt?r?lmas? ve kontrol
Okuldaki s?navlar?na haz?rl?k,
Okulda anla??lamayan konular?n peki?tirilmesi,
Tm derslerden s?n?rs?z yard?mc? kaynak olana??,
?ngilizce destek e?itimi,
Bilgisayar destek e?itimi,
Matematik, Trke, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve ?ngilizce derslerinde, konu tarama ve de?erlendirme testleri,
Ara?t?rma devlerine yard?mc? s?n?rs?z internet eri?imi,
Deneyimli e?itim kadrosu,
Rehberlik ve Aile Dan??manl??? Hizmeti,
Sabah kahvalt?s?,?le yeme?i ve ikindi kahvalt?s?
Servis,Sosyal ve Kltrel Etkinlikleriste?e ba?l?d?r

Servis aralar? kurumumuza ait olup, okul servislerinde gvenli?e ynelik nlemler al?nm??t?r. Servis aralar?m?zda, grevli servis ?retmenimiz bulunmaktad?r.

Dan??manl?k Hizmetleri;

Birey ya?ad??? evre ile bir btndr. Okul ncesi ve okul a?? ocuklar?m?z?n sa?l?kl? geli?ebilmeleri ve kendilerini gerekle?tirebilmeleri iin btncl bir yakla??mla al??malar?m?z srdrlmektedir. al??malar?m?z sadece ocuklar?m?za ynelik yap?lan al??malarla s?n?rl? kalmay?p, aile ve ?retmenlerimizi de kapsamaktad?r. Kurumumuzda psikolojik dan??man?m?z taraf?ndan yrtlen dan??manl?k hizmetlerimizde nceli?imiz ocuklar?m?z?n bedensel, duygusal, sosyal ve bili?sel geli?im alanlar?nda ihtiyalar?n? belirlemek ve gereken deste?i sa?lamakt?r.


Bu do?rultuda kurumumuzda a?a??daki al??malar yap?lmaktad?r:

ocuklara Ynelik al??malar :

Bireyi tan?ma al??malar?
Bireysel psikolojik destek
Etkile?im grubu al??malar?
Rehberlik hizmetleri
Psikolojik dan??man?m?z?n ynetiminde Sosyal Beceri E?itimi
Psikolojik dan??man?m?z?n ynetiminde Karakter E?itimi
Ett ?rencilerimizin okullar? ile i?birli?i

Ailelere Ynelik al??malar :

Bireysel psikolojik destek
Ki?isel geli?im hizmetleri
Aile dan??manl???
Aile destek programlar?

Kurum ?retmenlerimize Ynelik al??malar :

Bireysel psikolojik destek
Hizmet ii e?itim al??malar?
Sosyal Beceri E?itimi
De?erler e?itimi
Haftal?k de?erlendirme toplant?lar?

EKMEKY KELO?LAN ANAOKULU ve ETT E??T?M MERKEZ?

KELO?LAN ANAOKULU ve ETT E??T?M MERKEZ?M?ZDE

MATEMAT?K, TRKE, SOSYAL, FEN, ?NG?L?ZCE

BRAN? DERSLER? ve ZEL E??T?M UYGULAMALARI ile

GNLK DEV TAK?B? ve DERS TAKV?YES? ile

OCUKLARINIZIN OKUL BA?ARISININ YANI SIRA

NROE??TSEL JONGLRLK E??T?M PROGRAMI,

YARATICI DRAMA ve YARATICI D?NME ATLYELER?

B?L?M, SANAT ve SPOR AKT?V?TELER? ve

E??TSEL GEZ?LER ile

MENTAL, F?Z?KSEL, SOSYAL BECER? ve YETENEK KAZANDIRMA

ANLAYI?IYLA H?ZMET VERMEKTEY?Z.

HAFTA?? ve HAFTASONU ALI?MA PROGRAMIMIZDA

BAKIM, YEMEK ve SERV?S ?MKNI VARDIR.

%10 ?ND?R?ML?

ERKEN KAYIT AVANTAJLARIMIZDAN YARARLANMAK ??N

KURUMUMUZA BEKL?YORUZ!

?LET???M B?LG?LER?M?Z:

KELO?LAN ANAOKULU ve ETT E??T?M MERKEZ?

www.keloglanegitimkurumlari.com

EKMEKY YAZ OKULUNDA YEN?L?K? BEY?N GEL??T?RME AKT?V?TELER?... http://www.cekmekoyyazokul.com

EKMEKY YETENEK GEL??T?RME MERKEZ?

YEN?L?K? PS?KOMOTOR ve PS?KOSOSYAL GEL???M AKT?V?TELER?


D?KKAT, DENGE ve KONSANTRASYONU EN ETK?L?, HIZLI ve KALICI GEL??T?REN OYUN, SANAT ve SPOR E??T?MLER?


JONGLRLK,

YARATICI DRAMA,

ANLAYARAK HIZLI OKUMA,

G?TAR,

P?YANO,

BATER?,

R?TM,

YZME,

B?N?C?L?K,

BUZ PATEN?,

ZUMBATOM?K,

MODERN DANS,

KAR?KATR ve ?ZG? F?LM AN?MASYON

17 Haziran 2013 tarihinde 1. dnem al??malar?yla ba?layacak olan yaz okulumuz, ocuklar?n?z?n spor, sanat, e?itim alan?nda ilgi ve yeteneklerini ortaya ?karmak, Yarat?c? Drama, Mzik, Gitar, Piyano, Bateri-Ritm, Buz Pateni, Yzme, Binicilik, Gezi, Gsteri, Zumbatomik, Modern Dans,KAR?KATR ve ?ZG? F?LM AN?MASYONal??malar?na kat?lmalar?n? sa?lamak, bedensel, ruhsal ve d?nsel geli?imlerine katk?da bulunmak amac?ndad?r.

Birinci dnem12 Temmuz 2013 gnsona erecektir

ekmeky Yaz Okulu 2. dnemi al??malar? 15 Temmuz 2013 pazartesi gn ba?lay?p, 9 A?ustos 2013 Cuma gn tamamlanacakt?r.

3.dnem al??malar? ise 12 A?ustos 2013 tarihinde ba?lay?p, 6 Eyll tarihinde sona erecektir.

Sabah ?rencilerimiz, evlerinden servislerle al?narak 09:05 teekmeky Yaz Okuluna ula??rlar. Gnayd?n Sabah ad? alt?nda 10 dakikal?k spor al??mas? yaparak gne zinde ba?lamalar? amalanmaktad?r.

Guruplara ayr?lan ?rencilerimiz gnlk ders programlar?na gre ?le yeme?ine kadar al??malar?n? srdrrler. ?le yeme?i sonras? e?itsel ve kltrel etkinliklerle desteklenen dersler 16:55 e kadar devam eder. 17:00 da al??t?r?c?lar?m?z vas?tas?yla servislerine ynlendirilen ?rencilerimiz evlerine ula?t?r?l?r.

YEMEK

Yemeklerimiz, tam donan?ml?, Sa??l?kl? ve hijyen kurallar?na uygun ve srekli denetlenen yemekhanemizde haz?rlanmaktad?r. Beslenme programlar?na nem verdi?imiz yaz spor okulumuzda, ?renciler sportif al??malar?n?n sonucu kaybettikleri enerji ve kalori miktar?n? tamamlayacak ?ekilde haz?rlanan yemek listeleri ile beslenmeleri sa?lanmaktad?r.

Yemekhanemizde, zellikle anaokulu ?rencilerinin sa?l?kl? geli?imlerini desteklemek amac?yla dengeli ve dzenli beslenmeye esas al?nan mnler haz?rlanmaktad?r.

?stenildi?i takdirde Sabah Kahvalt?s?, ?le yeme?i ve ?kindi kahvalt?s? olmak zere ?n yemek verilmektedir.

TEKN?K EK?PMAN

Sportif ve Kltrel etkinlikler iin gerekli her trl teknik ekipmanlarekmeky Yaz Okulu?rencilerimize hizmet sunulmas? iin sa?lanmaktad?r. 1 Haziran ncesi erken kay?tlarda %10 indirim uygulanacakt?r.

?nternet adresi: www.cekmekoysurekliegitimmerkezi.com

www.cekmekoyyazokulu.net

E.mail: irtibat@cekmekoysurekliegitimmerkezi.com

Juglen kknden gelen bir kelime olup hner, ustal?k meziyet ve maharet gibi anlamlar ta??r.Ortaa?da gezgin ?airlere ve dil ustalar?na verilen bir isimken , gnmzde iki ve yahut daha fazla objeyi , estetik hareketlerle mzik ve dans ile nceden deneyimlenmi? veya tasarlanm?? koreografik uygulamalarla,bireysel ya da tak?m halinde ard???k olarak eviren ki?ilere jonglr ,uygulama alan?na jonglrlk ve bu sanat uygulamalar?na jonglaj denilmektedir.

Bilgi a?? bizi al???la gelmi? hayat dzenimizden farkl?la?t?r?rken, eskilerin yerine bir ok yeni de?erler koyuyor.

De?i?en dnyan?n h?z?, art?k bizi eskisinden daha s?k olarak yeni ortam ve durumlarla kar?? kar??ya b?rak?yor.
Donan?m ve haz?rl???m?z ne kadar yeterli ise bizi yapabileceklerimizden engelleyen ortam ve durumlar o nispette azal?yor.

Donan?m ve haz?rl???m?z?n olu?turulmas? ise art?k h?z ve verimlik do?rultusunda, en pratik olarak okullarda, i?yerlerinde, ya?am?n iinde ilgi ve faaliyet alanlar?ndaki e?itimlerle sa?lan?yor.

Jonglrl?n drt ynl olarak amalar?;

Yatay eksende, e?itim ve e?lence tabanl? ki?isel geli?imken,

Dikey eksende, bireysel katma de?er yarat?rken toplumsal fayda sa?lamakt?r.
Jonglrl?n spor, sanat ve bilim dallar?yla ili?kili uygulamalar? s?ras?nda, e?lenceli vakit geirirken ayn? zamanda hem bedenimizi tan?yoruz hem de yeteneklerimizi ?renme ve kullanma konusunda beceri geli?tiriyoruz.

Spor, sanat ve bilimin birle?imi olan juggling, alt alanlar? olan;

Dans, mzik ve tiyatro ile oklu zeka kuram?na uyarlanarak e?itime sunulmu?tur.

JONGLRL?N YARARLARI

Psikomotor beceri geli?imi

Psikomotorik tedavi etkisi

zgven geli?imi

?renme iste?inde art??

Grme,duyma,dokunma alg?lar?nda art??

Duru?,mimik ve jestleriyle kendini ifade edierek d??a vurma yetisi

Gnlk ya?amda ba??ms?z ve uyumlu davran??? zendirme ve geli?tirme

Grafomotorik terapi etkisi ile el yaz?s? geli?iminde destekler ve sorunlar?yla ba? edebilmeleri iin stratejiler ve kendilerine ait zmyollar? geli?tirirler

Kurumlara ba?l?l?k

Sa? ve sol beyin loblar?n? ayn? anda kullanarak yarat?c?l?k

Yeniliklere a?kl?k

Zihin, beden, ruh sa?l??? ve geli?imi

Sosyokltrel faaliyet ve organizasyonlara kat?l?m

Konsantrasyon

Koordinasyon

Motivasyon

Soyut zekan?n geli?imi(matematik, sanat,vb.)

? dnyay? zenginle?tirmek

D?? dnya ile ileti?im

Uyum

Empati

Esneklik

Basit ve ileri derece denge sorunlar?n? giderme

Kanadada McGill niversitesi Oftalmoloji Departman?'n?n yapt??? ara?t?rmada, Jonglrl?n gz tembelli?ini tedavi edebilece?ini ortaya ?kard?.

Ard???k olarak at?lan toplar?n denge, dikkat ve koordinasyonla havada yarat?c? hareketler gerekle?tirilmesini hedefleyen bir oyun olan Jonglrl?nbeyin ve iki gz ayn? anda al??t?r?yor. Bu veriden yola ?kan McGill niversitesi'nden bir ekip, 9 deney ve 9 kontrol grubu olmak zere 18 ki?ilik bir grup zerinde deney yapt?.

Gz tembelli?inin yayg?n bilinen tedavi yntemi bir gz kapay?p, di?er gz daha iyi grmeye zorlamak olarak bilinirdi. Ancak yap?lan Jonglrlkdeneyinde ok farkl? sonular ortaya ?kt?. Deneye kat?lan 9 ki?i, bir gzleri kapal? olarak 2 hafta boyunca 1 saat tetris oynarken di?er 9 ki?i ise gzleri a?k ?ekilde ayn? sre ko?ullar?nda Jonglrlk yapt?. ?ki hafta sonunda gzleri a?k b?rak?lan gruptakilerin gr? kabiliyetinde geli?me oldu?u gzlemlendi.

Doktorlar, yeti?kinler zerinde i?levselli?i test edilen ve olumlu sonular elde edilen Jonglrlk ile gz tembelli?ini tedavi yntemini ?imdi ocuklar zerinde de denemek ve sonular? grmek istiyor. Ara?t?rmay? yrten Dr. Robert Hess, iki gz aras?ndaki koordinasyonu artt?ran oyunlar?n gz kapatmaktan ok daha iyi, e?lenceli ve daha ok i?e yarayan bir tedavi yntemi oldu?unu sylyor.

ekmeky Srekli E?itim ve Yetenek Geli?tirme Merkezi olarak,

Fizik Mhendisi ve Bili?im Uzman? sunaca?? 'Bili?im Teknolojilerinin ocuklar zerindeki Etkileri' konulu seminere tm halk?m?z davetlidir.

ekmeky Belediyesi yetkililerine ve De?erli ekmeky Halk?na ilgi ve katk?lar?ndan dolay? te?ekkr ederiz. Gelecek seminerlerde tekrar bulu?mak dile?iyle...

?stanbul ekmeky zel Atebay - Kelo?lan Ana Okulu'na Gre Ana S?n?f? E?itimi Niin Gereklidir ?

E?itimin, ocuklar?m?za mutlu ve ba?ar?l? bireyler olma iste?i ve yetene?ini kazand?rmak oldu?una inan?yoruz.


ocuklar?m?z?n kendine zg niteliklerini yitirmeden e?itim almalar?n? hedefliyoruz.

Her ocuk bizim iin zeldir. Hepsi farkl? ki?ilik zelliklerine, ilgi, yetenek ve farkl? ?renim stillerine sahiptir. Biz onlara bilgi ve yarat?c?l?klar?n? zgrce ortaya koyabilecekleri bir ?renme ortam? haz?rl?yoruz. Sorumlulu?umuzun ocuklar?m?z?n d?nme yetene?ini geli?tirmek, geli?en ve de?i?en dnyaya uyum sa?layan, hayat boyu ?renen bireyler yeti?tirmek oldu?unu biliyoruz.

Biz her ocu?un iinde, onun zgr, ok ynl ve bir birey olarak yeti?mesini sa?layacak de?erler oldu?una,
Toplumlar?n mutlulu?unu sa?laman?n, cehaleti ortadan kald?rman?n ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumlar?n iyi yeti?tirilmi? bireylerce sa?lanabilece?ine; bu nedenle de insan iin gsterilecek en nemli aban?n e?itim oldu?una inan?yoruz.

a??m?zda e?itimin amac? nceki ku?aklar?n yapt???n? yineleyen bireyler yeti?tirmek de?il, kendilerine sunulan her ?eyi oldu?u gibi kabul etmeyip, inceleyen, sorgulayan, yarat?c? zmler bulabilen bireyler yeti?tirmek olmal?d?r. Her ya? grubu iin zel olarak haz?rlanm?? program?m?z, Trke dili etkinlikleri, okuma yazmaya haz?rl?k al??malar?, dikkat al??malar?, proje al??malar?, fen ve do?a al??malar?, sanat al??malar?, drama, mzik, dans, jimnastik, satran, ?ngilizce, sinema, tiyatro ve gezilerle desteklenmi?tir.

Her ocu?un kendini gvende hissedebilece?i bir aile ortam?na ihtiyac? vard?r. ocuklar?n, okula ba?lad?klar? ilk gnlerde a?layarak gitmek istemeyi?lerinin nedeni; yeni girdikleri ve birden b?rak?ld?klar? bu yeni ortamda kendilerini gvende hissetmemesidir. Anne ve babas?n?n onu b?rak?p bir daha gelmeyecekleri d?ncesi ve okuldaki insanlara gvenmeme duygusudur. Okulumuzda uygulanan al??t?rma program? ile bunlar? birka hafta iinde zyoruz. ocu?un ?retmenlere gven duymas? ve sevgi ba?? kurmas?, al??t?rma program?n?n amac?d?r. Okulumuzun ev s?cakl??? veren bir ortam olmas?na da ok zen gsterdik. Ayr?ca her ocu?u birka saatlik programdan, yar?m gne, zihinsel ve duygusal a?dan haz?rsa ve buna ihtiyac? varsa tam gne geiriyoruz. Dolay?s?yla sa?l?kl? bir ?ekilde e?itim srecine ba?latt???m?z ocukta ilk gnlerdeki s?k?nt?lar? art?k geride b?rakt???m?z s?k?nt?lar oluyor.

Yuva Hizmetimiz :

ocuklar?m?z?n, bir aile ortam? iinde, ocuk e?itim bilimi gereklerine uygun olarak bak?mlar?n? sa?lamak, anne ve babaya daha gvenli bir al??ma ortam? haz?rlayarak ocuklar?n bak?m ve e?itiminin yan?nda anne ve baban?n da i?gc verimini art?rmak amac? ile faaliyette bulunmaktad?r.

06 ya? ocuklar?n?n geli?imsel dnemlerine uygun hedefler do?rultusunda, yarat?c?, zgveni yksek, Payla?mas?n? bilen,kendini ifade edebilen, estetik duygusu geli?mi?, hakk?n? koruyabilen, ba?kalar?n?n haklar?na sayg? gsteren,Trkeyi do?ru ve dzgn kullanan, Ahlaki ve Kltrel de?erleri bilen,Atatrk ilke ve Devrimlerine ba?l?, niversite al??an personelinin ocuklar?na bak?m ve e?itim hizmeti vererek, onlar?n da i?birli?i ile ilk?retime haz?r, mutlu bireyler yeti?tirmek, tm ocuklar? ve al??anlar? de?i?en dnyaya haz?rlamak temel varl?k sebebimizdir

Okul a??na gelmemi? ocuklar?n e?itim ve ?retimlerinin yap?ld??? yerlere de yuva denir. al??an annelerin ocuklar?n?n bak?ld???, gerekli e?itimlerinin temin edildi?i bu yerlere kre? de denir. (Bkz. Kre?)

Yuvam?zda, 0 - 6 ya? gruplar?na ynelik 4 s?n?f?m?z bir yatakhanemiz bulunmaktad?r. S?n?flar?m?zda e?itim ve ?retim; bir sorumlu ?retmen, bir ?retmen ve stajerler taraf?ndan yuva mdr gzetiminde verilmektedir. Okulumuzda ocuklar?m?z?n sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel geli?imlerini gzlemlemek ve aile dan??manl??? vermek amac?yla bir pedagog bulunmaktad?r. Btn velilerimiz randevu sistemiyle pedagogumuzdan ocuklar? iin dan??manl?k hizmeti alabilmektedirler. Ya? Gruplar?na Ynelik Aktiviteler olarak Yarat?c? Drama, Modern Dans (bale, halkoyunlar?), ?ngilizce, Bilgisayar, E?itici Geziler vb. bulunmaktad?r. Gelece?imiz olan ocuklar?m?z?n, Atatrk ?lke ve ?nk?laplar? do?rultusunda, zihinsel, sosyal, duygusal ve bedensel kapasitelerini geli?tirmek iin, sevgi dolu bir ortam yarat?larak, geli?im alanlar?na ynelik geleneksel e?itime alternatif olarak, Kat?l?mc? E?itim Modeli uygulanmaktad?r.

Bununla birlikte, ocuklar?m?z?n sorumluluk alabilen, isteklerini ve ihtiyalar?n? dzgn bir Trkeyle ifade edebilen, sosyal ortamlarda varolabilen, olumsuzluk ve sorunlarla ba?a ?kabilen, barda??n dolu yan?n? grebilen, zgven sahibi ve ba??ms?z bireyler olmalar?n? sa?lamak, ilkelerimiz aras?nda yer almaktad?r. Her ocuk farkl?d?r, zeldir ve ayr? bir ki?iliktir...

Gnlk programlar?m?zda, matematik al??malar?, yaz? al??malar?, kavram geli?tirici al??malar ile zbak?m becerilerini geli?tirmeye ynelik, etkinliklere yer verilmektedir. Yuvam?zda, 2 - 6 ya? gruplar?na ynelik 4 s?n?f?m?z bir yatakhanemiz,yemekhanemiz ve bilgisayar odam?z vard?r. ?retim y?l? sonunda, ocuklar?m?z?n y?l ierisinde yapt?klar? resim ve el sanatlar? faaliyetlerinin sergilendi?i bir sergimizin yan?s?ra ve bir y?l boyunca bran? derslerimizden olu?an al??malar?n? sahneleyebilecekleri y?lsonu gsterisi dzenlenir.

6 ya? grubu ocuklar?m?z; "?lk?retime Haz?rl?k S?n?f?" olarak, e?itim grmektedirler. ?steyen yelerimiz, ocuklar?n? 7 gn 24 saat olmak zere, yuvam?za b?rakabilmektedirler.

Kre? hizmetlerimiz

Anneleri al??mak zorunda kalan ocuklar, okula gidecek ya?a gelinceye kadar buralarda bak?l?rlar. nceleri, kimsesiz ocuklara bakmak iin a?lan buna benzer yerlere ocuk yuvas?denirdi. Bugn bilhassa avrupa, Amerika ve Rusyada kad?nlar, i? hayat?nda al??t?klar?ndan, buralarda kre?ler ok geli?mi?tir. Buralarda al??an ?retmen ve hem?ireler, zel olarak yeti?tirilirler. Memleketimizde de her geen gn kre?ler artmaktad?r.

Kre?ler her devletin kendi yap?s?na gre kanni dzenlemelerle kurulabilir Buralarda ocuklar?n Sa?l?k durumlar?, e?itim ve beslenme gibi ?artlar, devlet taraf?ndan kontrol edilir. Kre?lerin zelli?i, gayri me?ru ( evlilik d???) ocuklar?n buralara al?nmay???d?r. Kre?lerde ocuklar her bak?mdan ( beslenme, sa?l?k) kontrol edilir. Anneleri ocuklar? emzirme saatlerinde gelerek emzirip tekrar i?lerine dner.

Kre? ve kre?e benzer kurulu?lar, mslmanl?ktan nceki Trk boylar?nda da grlr. Sava?larda len askerlerin ocuklar?, devlet taraf?ndan himaye alt?na al?n?rd?. Byk Seluklularda, Samano?ullar?nda, Trkiye Seluklular?nda ocuklar?n bizzat devlet taraf?ndan korunmas? kanun konusu olmu?tu. Amasyada Mehmed Hdabende taraf?ndan kurulan dar??ifa kre?e benzer bir kurulu?tu. Fatih Sultan

Mehmed han zaman?nda da kurulan kkler, zay?flar ko?u?u, o devrin anlay???na ve ihtiyac?na cevap vermesine gre bir e?it kre?ti. manisa ve Sleymaniye Dar??ifa (Hastane)lar?nda da bu ?ekilde blmler kurulmu?tur. Daha sonra bu kurulu?lar yerlerini ocuk Esirgeme Kurumlar?na, daha sonra da bugnk manadaki kre?lere b?rakt?. kanunlara gre kre? kurma ve i?letme gnmzde ?u ?ekilde bir yol takib eder.

i? Kanununun 81. maddesine ba?l? olarak mart 1987de yrrl?e konan tzkte hamile veya emzikli kad?nlar?n al??t?r?lma ?artlar? ile kre? ve emzirme odalar?n?n durumlar? teferruatl? olarak dzenlenmi?tir. Ya?lar? ve medeni halleri ne olursa olsun yz elliden ok kad?n i?i al??t?ran i? yerlerinde, bir ya??ndan kk emzikli ocuklar iin i?i anneler taraf?ndan emzirilmeleri ve bak?lmalar? iin i?verenlerin kre? amalar? mecbriyeti getirilmi?tir.

kanun, birden fazla i? yerlerinin ortakla?a kre? yapmas?na msaade etti?i gibi, hay?r kurumlar?nca a?lan kre?lerden de i?verenlerin faydalanabilmesine msaade etmi?tir.

ilgili mevzatta ayr?ca, kre?lerin nas?l al??t?r?lacaklar?, ocuklar?n bak?m?, emzirilmesi, temizli?i ve sa?l?k durumlar?, idaresi, erkek ve kad?n personelin al??t?r?lmalar? ile bu gibi yerlerin sa?l?k a?s?ndan laz?m gelen zellikleri belirtilmi?tir.

ANAOKULU hizmetlerimiz

?renim a??na henz gelmemi? 2-6 ya? aras?ndaki ocuklar? okul dzenine haz?rlayan e?itim kurulu?u, ana mektebi.

?lk ?retim a??na gelmemi? 0-6 ya? grubundaki ocuklar?n bir arada olabildikleri bak?m, oyun ve e?itim yeri. Anaokullar?, ocuklar? okul dzenine haz?rlayan, okul ncesi bilgi ve grglerin ?retildi?i yerdir.

1915 y?l?na gelinceye kadar Osmanl?larda da buna benzer bir e?itim, Mahalle mektepleri, s?byan mektepleri gibi isimler alt?nda verilirdi. ?stanbul'da nisbeten ana okullar?na benzeyen mahalle mektebi, fethi mteakib, Fatih Camii yan?nda kuruldu. Be? ve alt? ya?lar?ndaki k?z ve erkek ocuklar? buralara devam ederek okuma - yazma ?renirlerdi (Bkz. Mahalle Mektebi ).

1915 y?l?ndan sonra yrrl?e giren Tedrisat-? ?btidaiyye Kanun-? Muvakkat? ile ilk mektepler bnyesinde ana okullar? a?ld?. Daha sonra, Cumhuriyet dneminde ?kar?lan Ana Okullar? ve Ana S?n?flar? Ynetmeli?i ile ilkokullar bnyesinde a?lan ana okullar?n?n, K?z Meslek Liselerinde de dner sermayeli ana okullar?n a?lmas?na imkan verildi. Ayr?ca zel sektre de ana okulu ama izni verildi.

1980den sonra Trkiye genelinde ana okullar?, kre?, ocuk yuvas?, ocukevi gibi yerler zel ve kamu kurulu?lar? taraf?ndan i?letilmektedir. Bunlardan 0-3 ya? grubundaki ocuklar iin, a?lm?? olanlara kre?; 3-6 ya? gruplar? ocuklar? iin a?lanlara Yuva ve ocuk evi ismi verildi.

Bu okullar?n denetimleri ?l Milli E?itim Mdrl? ile Sa?l?k ve Sosyal Hizmetler Mdrlkleri taraf?ndan yap?lmaktad?r. Milli E?itim Mdrlklerine ba?l? olanlara ana okulu, Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Mdrlklerine ba?l? olanlara ise ocuk evi ismi verilmektedir. Bu okullar?n her ikisi ilkokul ncesi e?itim vermektedir.

Kanunlara gre, ana okullar?nda al??an ynetici ve ?retmenlerin yksek ?renim grme ?art? vard?r. Kurucular iin ise, byle bir ?art yoktur.

Yap?lan son 1989-90 istatistiklerine gre, ana okullar?ndan 0-6 ya? grubundaki ocuklardan yzde 1i, 3-6 ya? grubundaki ocuklar?n ise yzde 2si faydalanabilmektedir.

ANAOKULU NEDEN GEREKL?? NE ZAMAN VE NASIL BA?LANMALI?

Anaokulu ya?ant?s?, ilkokul deneyimine nemli bir haz?rl?k srecidir. Ebeveyn ve ?retmenler taraf?ndan bilinle ynlendirilen bir anaokulu deneyimi, ocu?un ya??na uygun "oyunla e?itim" ihtiyac?n? kar??larken, onun ilkokul ile ba?layacak uzun e?itim yolculu?u iin donan?m?n? glendirir. Fakat ne yaz?k ki anaokuluna gitmenin gereklili?i tart??mal? bir konu ba?l??? olmaya devam etmekte. Annenin al??ma hayat?nda olup olmamas? ocu?un anaokuluna gidip gitmemesiyle ba?lant? bir karar olarak grlmekte.

Oysaki anaokulu, ad? zerinde okul formunda bir kurum oldu?u, yani ocu?un oyun yoluyla sosyal, bili?sel ve duygusal anlamda yetkinliklerini geli?tirici bir e?itim program? izledi?i srece, ocu?un en az?ndan gnde birka saatini geirmesi iin ideal bir ortamd?r. ocuk 2 ya??ndan itibaren, anneyle kendi benli?ini ayr??t?rma konusunda daha somut davran??larda bulunur. Bu, ocu?un sosyalle?me ihtiyac?n?n da gstergesidir. nk ocuk, kendi benli?ini sosyal ortamda, "di?erlerinin" yan?nda daha kolay ke?feder. Anneye/babaya alternatif bir otorite/?retmen figr, ayn? oyuncaklarla ilgilenen di?er ocuklar faktr, ocu?un evde daha s?n?rl? olan dnyas?n?n zenginle?mesi iin verimli bir geli?im ortam? sunar. Anaokulu ortam?nda oyuncaklar payla??lmal?, kaynaklar s?rayla kullan?lmal?, ?retmenin program ak???n? takibini tm ocuklar izlemeli, yani tam da d?? dnyada oldu?u gibi, oyun ortam?nda da bir kurulu dzen oldu?u kavranmal?d?r.

Anaokuluna ba?lama karar? verirken anne/baban?n bu karar? iine sindirmesi ok nemli bir faktrdr. Ebeveynin rahatl??? ayn? ?ekilde ocu?a da yans?r. Haz?r olan anne-baban?n ocu?unun, anaokuluna daha rahat al??t??? gzlemlenmektedir. Ebeveynin ocu?u anaokuluna gnderip gndermeme konusundaki tedirginlikleri, ocukta da anaokuluna gitmese de olabilece?i ynnde bir inan olu?turabilir. Oysaki, birka y?l iinde ilkokula kesinlikle gidilecektir, ve bu konu tart??maya a?k bir konu de?ildir. Bu yzden ocu?un zihninin en verimli a?lar?nda, ki 0-6 ya? geli?imsel alanda e?itli becerilerin edinilmesi ve sa?lamla?t?r?lmas? a?s?ndan nemlidir, ocu?un do?ru bir anaokuluyla tan??t?r?lmas? gerekir.

Do?ru bir anaokulu seiminin yap?lmas?, ebeveynin bu konuda bilin kazanmas?yla ilgilidir. Genellikle ilk ara?t?rma, eve yak?n olan anaokullar? ile ba?lar fakat ev-anaokulu mesafesinin yak?nl??? seim yapmak iin en do?ru kriter de?ildir. Birka anaokulu gezmek her zaman de?erlendirme zenginli?i sa?lamas? a?s?ndan faydal?d?r. Anaokullar?n? gezerken, e?itim program? ieriklerini sorgulamak, gn iinde ocuklar?n neler yap?yor olduklar?n? gzlemlemek iin biraz vakit ay?rmak gerekir. Akl?n?za gelen, merak etti?iniz konularda soru sorman?n en do?al hakk?n?z oldu?unu unutmamak, ve ara?t?rmalar?n?z?n anaokulu personeli taraf?ndan ne derece ?l?ml?l?k ve itenlikle kar??land???n? gzlemlemek, ocu?unuzu emanet edece?iniz ki?ilerin ocu?unuzla nas?l ileti?im kuraca??n? tahmin etmek a?s?ndan nemlidir. Anaokullar?n? gezerken, gn iinde ocuk say?s?n?n ve program ak???n?n yo?un oldu?u saatleri tercih etmek, gnlk ak?? hakk?nda daha do?ru bir fikir sahibi olmay? sa?lar. ocu?unuzun ya??na gre anaokuluna nas?l bir dzen iinde devam edece?i konusunda anaokulu yetkilileri size neri getirecektir.

Anaokullar? ocu?un ya??na ve ailenin ihtiyac?na gre esnek program izleyebilirler, nemli olan okulun nerisiyle sizin iinize sinen program?n ortak bir noktada bulu?abilmesidir. ocu?unuz ilk nce anaokulunda daha k?sa saatler geirerek ba?layabilir, ki bu her ya? grubu iin do?ru bir uygulamad?r. Sonras?nda ocu?unuzun okula gveninin artmas?yla ve sizin de sreci gzlemlemenizle, okuldaki yetkililerin dan??manl???nda ocu?unuz iin en uygun program olu?turulabilir. Anaokuluna ba?lama srecinde ilk nce aileden vakti olan birinin ocu?a okulda e?lik etmesi olduka nemlidir. Bu e?lik etme, ocukla birlikte okula gitme ve okul yetkililerinin size nerdi?i bir yerde bekleme erevesiyle s?n?rl? olmal?d?r. Okulda ocuk ?retmenine teslim edilmeli ve okulda size ayr?lan blmde ocu?u bekleyece?iniz mesaj? ocu?a verilmelidir. Bylelikle ocuk, ?retmeniyle ve ortamla tan???kl?k kazan?rken, bir yandan da aileden birinin okuldaki fiziki varl???yla avunacakt?r, ki bu, ayr?lma srecini sa?l?kl? etkiler. Gnler ilerledike anne-baba okula sadece ta??y?c? olarak gelip gider hale gelir, beklemeye gerek duyulmaz. Bunun ne zaman olaca?? tamamen ocu?un karakteri, okulun sizi do?ru ynlendirmesi ve sizin de bu ayr?l??? gerekten istiyor olman?zla ba?lant?l? olarak de?i?ir. Fakat ortalama olarak bir ocu?un tam olarak al??mas? yakla??k bir ayl?k bir sretir. ocu?u okula b?rak?rken ne zaman dnece?inizi payla?mak ocu?a gven verir. Dnece?iniz zaman? saat olarak de?il de, onun kafas?ndaki zamanlamaya uygun rnekler vererek payla?mak ocu?u rahatlat?r. "Sen ?le yeme?ini yedikten sonra", "dinlenme vakti bitince" gibi zamanlama rnekleri vermek, ocu?unuzun program ak???n? somut olarak takip edip kendini srece daha hakim hissetmesini sa?lar. ?lk ba?larda o okuldayken sizin gn iinde ne yap?yor oldu?unuzu bilmek isteyecektir. Neden kendisinin bir okula b?rak?l?p sizin ba?ka bir yerde olman?z gerekti?ini anlamak istemesi onun en do?al hakk?d?r. al??an annelerin ocuklar? iin bunu kavramak biraz daha kolay olabilir. Fakat annenin al??mad??? durumlarda, ocu?a, okul ya?ant?s?n?n ocu?un gnlk hayat?n?n bir paras? oldu?unu anlatmak nemlidir. Zaten ocuk okuluna al??t?ka, ?retmenlerine ba?land?ka ve okuldan keyif almaya ba?lad?ka, okul ya?ant?s?n?n kendisi iin bir rutin oldu?u fikrini de benimseyecektir. Tm bu anaokuluna al??ma srecinde ebeveynin ocu?a kar?? drst olmas?, ocu?un okulda oldu?u saatlerde kendisinin neler yap?yor olaca??n? payla?mas? ve ocu?a sz verilen saatte dnlmesi al??mak iin ocu?un i?ini kolayla?t?r?c? etkenlerdir. Al??ma dneminde ocu?un duygusal tepkileri biraz dalgalanma gsterebilir. Karn? a?r?yabilir, ak?amlar? yatmadan ve sabah evden ?kmadan nce kayg?l? yz ifadeleri artabilir, size, okula gitmeye alternatif program nerileri getirebilir ve bu u?ra??lar?n?n sizde nas?l bir tepki uyand?raca??n? ok dikkatli gzlemler. Sizin kararl? ve net durman?z bu a?amada ok nemlidir . "Okul iin ayr?lmas?na karar verilen vakit, okulda geirilecektir" kural?na sad?k kalmak ve bunu savunmak, dzeni oturtmak iin ok nemlidir. Taviz vermek, anaokuluna al??ma srecini baltalar ve ocu?unuza, sizi kontrol edebilece?ine dair mesaj verir. Oysaki okulla ilgili kararlar ebeveyne ait kararlard?r. Sadece anaokullar?n? ara?t?rma a?amas?nda sizin akl?n?za yatan anaokulunu ikinci bir ziyareti ocu?unuzla birlikte yapmak, size ocu?unuzu o ortamda gzlemlemek, ?retmenlerle ocu?unuzun kar??l?kl? ileti?imini grme f?rsat? yaratmas? a?s?ndan yararl? olabilir. Gezdi?iniz her anaokulunu ocu?unuzla birlikte gezmeniz onun iin s?k?c? olabilir nk bunlar sonuta k?sa ziyaretlerdir ve ocu?un okulla ilgili nas?l bir beklentisi olmas? gerekti?i konusunda kafa kar??t?r?c?d?r. Bu srete ocu?un, ailenin karar?na uyum gstermek isteyecek kadar okuldan keyif almas?, hem ailenin hem de ocu?un mutlulu?u iin var?labilecek en ideal noktad?r.

ocu?un okulda geirdi?i zaman? daha keyifle anmaya ba?lamas?, gn iinde ya?ad?klar?n? evde payla?mas? ocu?un okulu benimsedi?ini gsteren bir i?arettir. Bu noktada anne-baban?n ocu?a kar?? ?srarc? olmamas? gerekir. ocuk can? isterse gnnn nas?l geti?ini payla??r. Bir ?eyler anlatmak istememesi, onun gnnn kt geti?i, ya da okulunu sevmedi?i anlam?na gelmez. Anne-baba kendi gnlerinden anektodlarla payla??m konusunda ocu?a model olabilir. rne?in "ben bugn falanca arkada??mla bulu?tum", "bugn ?le yeme?inde "yedim" gibi rneklemeler, ocu?u da kendi gnnn nas?l geti?iyle ilgili payla??mlar iin cesaretlendirebilir. Okula ilk ba?lanaca?? gnden birka gn nce ocu?u onu nas?l bir de?i?iklik bekledi?iyle ilgili bilgilendirmek gerekir. Okulda gn boyu neler yap?ld???yla ilgili, "oyun" kavram? zerinden ocu?u heveslendirmek yeterlidir. Okul ya?ant?s?yla ilgili ok fazla detayl? bilgi vermek yan?lt?c? olabilir. Srecin ok belirsiz kalmamas?yla birlikte, ocukta ok fazla beklenti olu?turma aras?ndaki dengeyi tutturmak gerekir. Anaokulu ya?ant?s?n?, ?retmeniyle birlikte ocu?un kendi h?z?nda ke?fetmesine izin vermek, okulun, ocu?un kendine ait bir sosyal alan olarak benimsemesine olanak sa?lar. Sonu olarak, anaokulu, ocu?un bili?sel, duygusal ve sosyal geli?imi iin verimli ortam yaratarak hem 0-6 ya? gibi kritik bir dnemi zengin e?itimsel ierikli geirmeyi, hem de ilkokulla birlikte ba?layacak olan uzun soluklu e?itim srecine temel haz?rlamay? amalar. Yeter ki okulncesi bu dnem, anaokulunun hem ocuk hem de aile iin keyifli bir sre olarak ya?anmas?n? sa?layacak bilinli bir okul seimiyle ba?las?n"

ETT MERKEZ? hizmetlerimiz

Ett Merkezlerinde Yap?labilecekler:

?renci Ett E?itim Merkezleri, ?rencilerin okul sonras?nda devlerini ?retmenler gzetiminde yapabildi?i ve okulda eksik kalan konular? bran? ve s?n?f ?retmenleriyle i?leyerek eksiklerini tamamlad?klar? yerlerdir. ??lenen konular, her ?rencinin ihtiyac?na gre belirlenebilir. al??an anne ve babalar ak?am eve dnene kadar ?rencilerin temiz, gvenli ve huzurlu bir ortamda olmalar? sa?lan?r ve ?renciler ak?am derslerini al??m?? ve devlerini bitirmi? olarak eve dnerler.

?deal Bir Ett Merkezi Nas?l Olmal??

1. al??anlar ocuklar? gler yzle kar??l?yor ve rahat etmelerini sa?l?yor mu?

2. Programa kat?lan ocuklar mutlu ve profesyonel gzetiminde mi?

3. ocuklar?n?z ?renme srecinde bilgisayarlardan, sanattan, dramadan yararlan?yor mu?

4. Ev devlerine kaliteli yard?m alabiliyorlar m??

5. ocuklar?n?z ne yapmak istedikleriyle ilgili, nas?l yapacaklar? ve kimle yapacaklar?yla ilgili seme ?anslar? var m??

6. ocuklar?n?z?n devam etti?i program, onlara hem mekan ii hem de a?k hava aktiviteleri sunuyor mu?

7. Ev devlerinden, fiziksel aktivitelere, spordan, yarat?c? sanatsal faaliyetlere, sosyalle?meleri nemseniyor mu?

8. Faaliyetlerde ya?a uygunluk gzetiliyor mu?

9. Aktiviteler ocuklar? zendiriyor, heyecanland?r?yor mu? Yeni beceriler ve amalar kazanmas?na yard?mc? oluyor mu?

10. Mekan temiz ve iyi ?artlarda m??

11. al??an say?s? ocuklarla bire bir ilgilenme iin yeterli mi?

12. ocuklar?n her zaman nerede oldu?unu takip eden bir sistem var m??

13. Program saatleri ailelerin iste?ine ve ihtiyalar?na uygun dzenleniyor mu?

14. al??anlar sizlerin ngrlerinizle ve ?kt?larla ilgili mi?

15. Yrtlen program aileleri,evre ileri gelenlerini ve di?er ki?ileri programa dahil etmekte cesaretlendiriyor mu?

Ett Merkezinin ?renciye Sa?lad??? Faydalar Neler Olabilir?

1. Daha iyi not ve yksek akademik ba?ar? sa?lar: Ett programlar?na devam eden ?renciler okullar?nda matematik ve szel derslerde daha fazla ba?ar? gsterirler.

2. Okumaya ilginin ve yetene?in artmas?: Programlarda hobi olarak okuma ve yazma dersleri verilir. ?rencilere yksek sesle okuma saatleri yap?lmas?, onlar?n okuma yeteneklerini art?r?r.

3. Yeni beceriler ve ilgi sahalar? sunar: Ett program?, ocuklara bu programa devam etmeseler bulamayacaklar? aktiviteler sunar.

4. Okul devaml?l???n? art?r?r: Programlar?n verdi?i zgven ve ba?ar? onlar? okula devam etme ynnde istekli hale getirir.

5. Ev devleri daha kaliteli yap?l?r: Ev devlerinin yap?lmas? program?n nemli bir paras?d?r. ?retmen gzetiminde yap?lan ev devleri ?rencilerde al??ma al??kanl??? yarat?r, sistematik ve sonu odakl? al??may? ?retir. Okul ?retmenleri bu programa kat?lan ?rencilerin ev devlerinin daha nitelikli oldu?unu belirtiyor.

6. ?rencilerin ufku geni?ler: Kendileriyle okul d???nda ilgilenen profesyonel yeti?kinlerin olmas?, onlarda yksek okul okuma iste?ini artt?r?r.

7. Okuldaki davran??lar?n? olumlu ynde etkiler: Ara?t?rmalar bu programlara devam eden ?rencilerin, okullar?nda olumlu davran?? sergiledikleri,at??malar? iyi idare ettikleri, ya??tlar?yla ve okul grevlileriyle uyumlu davran??lar sergiledikleri gzlemleniyor.

8. Olumlu sosyal davran??lar kazan?rlar: Bu programlara devam eden ocuklara,kendi okullar?na oranla daha fazla serbestlik tan?nmakta. Ara?t?rma bu ocuklar?n okul d??? zamanlarda geli?tirdi?i ileti?imin daha iyi ayarlanm?? ve daha sa?l?kl? oldu?unu gsteriyor.

9. Kendilerine olan gveni artt?r?r: Bu program?n en ba?ar?l? paras? yeti?kin-?renci ortak al??mas?d?r. ocuklar kendileriyle diyalog kuran,onlar? dinleyen ve sayg? duyan yeti?kinler ister.

10. Agresif hareketlerin kayna?? olan televizyon izleme zamanlar?n? azalt?r: ocuklar?n okul d??? zamanlar?n?n byk blm televizyon izleyerek geirdi?i biliniyor.

11. Bu program uzun vadede maddi kazan?mlar sa?lar: ocuklar?m?z?n s?n?f tekrarlar?n? nler, sa?lam alt yap?lar? sayesinde ilerde s?navlarda daha kolay ba?ar? sa?larlar.

?rencilerimizin okuldan ?kt?ktan sonra ailelerine kavu?uncaya kadar geen sre iindeki zamanlar?n? de?erlendirecekleri Ett E?itim Merkezi ile ilgili a?a??da merak edilebilecek baz? soru ve cevaplara yer verilmi?tir.

Ett E?itim Merkezinin Amac? Nedir?

Ett E?itim Merkezi, okul sonras?nda ?rencinin nce gnlk devlerini tamamlamak iin gerekli ?retim deste?i alabildi?i, sonra da kendi seece?i etkinliklere kat?labildi?i bir programd?r. Ett Merkezinde ocuklar? s?kmayacak, s?kmad??? gibi e?lendirecek, e?lendirirken de e?itecek bir al??ma program? uygulanmaktad?r.

Ett E?itim Merkezinin Saati ve Program? Nedir?

Ett E?itim Merkezi 15.30 ile 18.20 saatleri aras?nda a?a??da belirtilen dzene gre tasarlanm??t?r. Ett Merkezi etkinlikleri, al???lm?? ders kal?plar?ndan de?ildir. Bu nedenle, veliler istedikleri saatte ocuklar?n? alabilirler. Ayr?ca, bale, yzme vb. Yayg?n E?itim Programlar?na devam eden ?rencilerimiz de Ett E?itim Merkezi ne kay?t olabilirler.

Ett E?itim Merkezi Program Format?

Saat Toplu ve Bireysel Etkinlikler

15.30-15.45 Haz?rl?k ve ?kindi Kahvalt?s?

15.45-16.25 dev - Pratik ?ngilizce - Semeli Etkinlik

16.25-16.35 Teneffs

16.35-17.15 Pratik ?ngilizce - Semeli Etkinlik - dev

17.15-17.25 Teneffs

17.25-18.05 E?lence-Dinlence-Toplu Sosyal Etkinlikler

18.05-18.20 Dn? Haz?rl??? ve Servislerin Hareketi

Ett E?itim Merkezine Kay?t Olman?n Ko?ulu Nedir?

Ett E?itim Merkezi, evresindeki di?er okullar?n ?rencilerine de a?kt?r. Velilerimizin erken kay?t yapt?rmalar? Ett E?itimi Merkezinin ?rencilere daha zengin ve daha zgn program seenekleri haz?rlamas?n? kolayla?t?racakt?r. Kay?tlar?m?z devam etmektedir.

Ett E?itim Merkezinin creti Nedir?

2012-2013 E?itim-?retim y?l?ndaki ayl?k kat?l?m creti...... Ett E?itim Merkezinde kay?tlar ayl?k olarak yenilenir. ?renci herhangi bir kay?t dneminde kay?t yapt?rmayabilir veya kayd?n? geri alabilir. Kayd?n? sildiren ?rencilerin dedikleri kay?t creti bir defada ve kesintisiz olarak geri denir. Ancak, geri demenin gerekle?ebilmesi iin o ay?n etkinliklerinin ba?lamas?ndan en ge iki gn nce Ett E?itim Mdrl?ne yaz?l? olarak bildirilmesi gerekmektedir. (Karde?lere ve Terakki Vakf? Okullar? mezunlar?n?n ocuk ve torunlar?na %10 indirim uygulan?r.)